Lũa Đỗ Quyên

Lũa đỗ quyên.

Đặc tính: thuộc dòng lũa thủy sinh khai thác từ cây tươi, dáng rễ mềm mại vặn xoắn đẹp mắt

Phù hợp: hồ cá cảnh, set layout biotop, layout thủy sinh...

Lưu ý: giòn, dễ gãy nếu chịu lực mạnh, ra màu vàng, có ra nhớt mạnh.